Lakon Pewayangan Menurut Pakem Surakarta

Macam2 lakon pewayangan menurut pakem surokarto lan sekitaripun sing mengacu pada Serat Pedhalangan Ringgit Purwa karya KGPAA Mangkunegara VII yg terdiri dari 37 jilid berisi 177 lakon dan terbagi 4:
1. Cerita dewa (7 lakon)
2. Cerita Arjuna Sasrabahu ( 5 lakon)
3. Cerita Ramayana (18 lakon)
4. Cerita Pendhawa Kurawa (147 lakon)

Isi buku yg jadi pakem pewayangan tsb:
Jilid I:
Ngruna-ngruni watugunung| Mumpuni | Mikukuhan

Jilid II:
Sri Maha Punggung | Sri Mantun-Murwakala

Jilid III:
Sang Hyang Wisnu Krama | Bremana-Bremani Manumayasa Rabi | Bambang Kalingga | Jamurdipa atau Sekutrem Rabi|

Jilid IV:
Palasara Lahir atau Sari Rabi | Palasara Krama | Citranggada Rabi | Pandu Lahir |

Jilid V:
Narasoma Rabi| Puntadewa Lahir | Suyudana Lahir | Bima Bungkus|

Jilid VI:
Arjuna Lahir | Raden Yamawidura Krama | Basudewa Rabi | Kangsa Lahir atau Basudewa Grogol | Lahiripun Kakrasana Narayana | Kangsa Adu Jago |

Jilid VII:
Arya Prabu Rabi | Ugrasena Rabi | Bambang Sucitra Rabi | Pandan Papa | Palgunadi | Pendhawa Apus |

Jilid VIII:
Arjuna Papa | Bondhan Peksa Jandhu | Bale Sigalagala | Seta Krama | Rabinipun Untara-Wratsangka |

Jilid IX:
Babad Wanamarta | Arimba-Arimbi | Gandamana Sayembara | Mustakaweni-Kuntul Wilanten |

Jilid X:
Lambangkara | Pancawala Larung | Antasena Lahir | Gathutkaca Lahir | Pregiwa – Pregiwati

Jilid XI:
Gathutkaca Rabi-Sasikirana | Gathutkaca Dadi Ratu Brajadenta-Brajamusti atau Gathutkaca Sungging | Sridanta |

Jilid XII:
Tugu Wasesa | Sena Rodra | Ganda Wardaya | Semar Barang Jantur atau Kartawiyoga Maling |

Jilid XIII:
Parta Krama | Lambangkara | Sembadra Larung | Bambang WIjanarka | Murca Lelana | Kitiran Petak

Jilid XIV:
Mayanggana-Sindusena | Cekel Indralaya | Sidajati-Sidamalong | Manu Maya |

Jilid XV:
Pandhu Bregala-Bambang Margana | Sukma Ndadari-Sumong | Bambang Manon Bawa |

Jilid XVI:
Parta Wigena atau Makutharama | Wahyu Cakraningrat | Peksi Jawata | Taman Maerakaca | Srikandhi Maguru Manah | Cakra Negara |

Jilid XVII:
Kandi Hawa | Nirbita | Jalasegara | Turanggajati | Randha Widada |

Jilid XVIII:
Swarga Bandhang | Alap-alapan Larasati | Alap-alapan Ulupi | Semboto-Senggono |

Jilid XIX:
Irawan Maling | Gambir Anom | Bambang Jaganala | Irawan Rabi | Alap-alapan Gandawati |

Jilid XX:
Sumitra Rabi | Udan Mintaya | Seti Wijaya | Arjuna Sendhang |

Jilid XXI:
Nakula Rabi | Candrageni | Sadewa Rabi | Candrasasi | Pramusinta |

Jilid XXII:
Derwa Kasimpar | Semar Minta Bagus | Semara Papa | Dwila Warna |

Jilid XXIII:
Kresna Kembang | Kresna Pujangga | Kresna Begal | Samba Rajah | Bambang Sutera |

Jilid XXIV:
Samba Ngengleng | Bomantaka | Sugatawati-Sugatawati Dhaup | Endhang Wediningsih | Setyaki Rabi |

Jilid XXV:
Suyudana Rabi | Dursilawati Ical | Peksi Anjali Retna

Jilid XXVI:
Suryatmaja Rabi | Dana Salirta | Kumbayana | Durna Tapa |

Jilid XXVII:
Candha Birawa | Pendhawa Puter Puja | Darma Birawa | Arjuna Terus |

Jilid XXVIII:
Wisanggeni Lahir | Bambang Manon Manonton | Pendhawa Dhadhu | Pancawala Ngarit |

Jilid XXIX:
Mintaraga | Parta Dewa | Arjuna Wibawa | Cendreh Kemasan |

Jilid XXX:
Kalabendana Lena | Rara Temon | Jagal Abilawa Pendhawa Gubah | Kresna Duta |

Jilid XXXI:
Jabelan | Kresna Gugah | Bisma Lena |

Jilid XXXII:
Angkawijaya Lena | Jayadrana Lena | Burisrawa Lena | Gathutkaca Lena | Dursasana Lena |

Jilid XXXIII:
Karna Lena | Suyudana Gugur | Parikesit Lahit

Jilid XXXIV:
Parikesit Grogol | Yudayana Ical |

Jilid XXXV:
Bedhahipun Lokapala | Arjuna Wijaya | Sumantri Ngenger | Sumantri Gugur | Arjuna Sasra Gugur |

Jilid XXXVI:
Bedhahipun Ngayodyapala | Dasarata Rabi | Sinta Lahir | Prabu Rama Krama | Rama Tundhung | Anoman Duta | Rama Tambak | Anggada Duta | Bukbis |

Jilid XXXVII:
Trikaya Lena | Trisirah Lena | Kumbakarna Gugur | Megananda Gugur | Dasamuka gugur | Sinta Boyong | Rama Obong | Rama Nitik | Rama Nitis |

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: