Babakan Kunthi

Cerita Dewi Kunthi iki bermula soko Raja Mandura (bangsa Yadawa) sing nduwe anak 2 lanang wadon (yen ra salah ya lur), yaiku Basudewa lan Prita. Basudewa iki mengko nduwe anak 3 sing terkenal banget. Sing mbarep jenenge Baladewa aka Kekrasana aka Balarama, sing nomer loro jenenge Kresna aka Narayana aka Janardana aka Madusudana, lha sing ragil wadon jenenge Sembadra aka Roro Ireng utawa akeh sing nulis Subhadra.

Raja Mandura sing mungkin jenenge Sura iki nduwe sepupu Raja Kuntibohja sing ndelalah ki ora duwe anak. Lha mula sik dulur cedhak, si Prita iki diwenehne nyang Raja Kuntibohja mau. Soko kene ikilah Dewi Prita disebut lan terkenal dg nama Dewi Kunthi.

Pas Kunthi sih gadis cilik ingusan, ning istana Kuntibohja kedayohan Begawan Druwasa. Ya mergo dikongkon ngadeni sang begawan selama setaon. Kunthi sing memang openan lan berbudi luhur yo ngladeni penuh kasih . alhasil Begawan Druwasa iki dadi tresna karo dekne. Akhire Kunthi diajari mantra sekti, “iki nduk tak wenehi rapalan ampuh sing iso nggawe betara ngendi wae teka nemoni awakmu cah ayu. Lan mengko bakalan ngrestuni awakmu ben nduwe anak sing kebesarane podho karo beliau.”. sang begawan ki kok ya sekti men iso ngerti yen Kunthi iki nduwe nasib elek karo garwane di suatu saat.

Tapi sing jelas Kunthi cilik kuwi, hmmm… mungkin umure paling sik welasan taon, bungah ra jamak. “opo tenan to omongane mbah Druwasa kae. Lha piye carane sang betara iki iso teko trus aku dadi nduwe anak karo betara kuwi. Piye carane nggawe ya?” ngono batine Kunthi ning sela2 bungahe. “wah tak jajal wae. Ojo2 simbah kae mblelu mergo bingung meh wenehi opo nyang aku”. Akhire lur, mantra kuwi mau yo dirapalne karo sang dewi kita iki. Kunthi ale ngrapal mantra sengaja karo nyebut Betara Surya sing memang dewa pujaane dekne. Ujug2 sang Dewa Matahari iki jreeengggg… methungul ning ngarepe Kunthi tapi ora langsung pasang jaran2 siap ndekemi , tapi Betara Surya iki malah kaget , “lhadalah… jebulnya sing ndonga iki cak cilik. Weleh… piye iki… lha nek tak dekemi ya mengko aku keno kasus kekerasan sex thd anak2 utawa dikiro pedofil”. Ngono kiro2 ale nggremeng dewe si Betara Surya iki. Akhire beliau ngomong karo Kunthi, “Nduk, Cah Ayu… eneng opo kok kowe dolanan mantra suci nan sekti iki? Kowe kan sih cilik, sopo sing ngajari?”. Si Kunthi sing sik ngewel trus mangsuli, “mboten om, kula mboten sengaja. Sumpah. Saestu. Lha niki kula dipun ajari kaliyan Mbah Druwasa, trus niki nembe kulo cobi mantranipun.”. Betara Surya ming gedhek2 karo mbatin, “teguh tenan ki… lha aku yo ra iso mbalik dg tangan hampa je. Piye iki”.

Urung sempet Betara Surya komentar, Dewi Kunthi ngomong “ampun gusti Betara Surya, aku bener2 ora sengaja. Panjenengan kundur mawon lan sepurane atas kekanak2an iki”. Dewi Kunthi bener2 ngewel lan kuatir yen meteng tenanan. Lha mergo dekne wedi bakalan dadi lok2an ning ndonya mergo meteng tanpa nduwe suami. Akhire Betara Surya njawab, “wis to ora usah kuatir tentang masa depanmu, cah ayu, sebab bar kowe nglairne anakmu, kowe tetep sik dadi perawan suci koyo saiki iki”.
Yo kiro2 ngono kuwi lah cerita tentang Dewi Kunthi karo Betara Surya sing akhire Kunthi nglairne tenan anak lanang sing nduwe gawan rompi perang sing nemplek ning awake lan suweng sing kinclong2 koyo srengenge. Rompi perang iki ora tedhas segala macam pusaka. Anak lanang iki jenenge Karna. sesai karo janjine Betara Surya, Dewi Kunthi tetep dadi perawan suci meski wis nglairne Karna.

Mergo merupakan putri Raja Mandura lan putri angkat Raja Kuntibohja, Kunthi kepikiran terus tentang Karna iki. Akhire mutusne yen si bayi Karna iki dilarung ning kali kanggo njaga kehormatan lan kepatutan seorang putri raja sing suci. Ora gek nduwe anak tanpa suami ngono kuwi. Keputusan Dewi Kunthi sing ikilah sing dadi kontroversi. Demi kehormatan lan status kemurnianlah, dekne tega mbuang anake sing juga anak dewa. Rupanya pertanyaan, Ibu manakah yang tega membuang dan menyakiti anak kandungnya sendiri, wis kejawab ning kene. Meski Kunthi sukmben berusaha nebus dosa nyang Karna, tetep wae Kunthi ora iso ngilangi kesalahan. Opo maneh Karna yo ra gelem.
Para sedherek sedaya, kesalahan iki pastine mesti dibayar larang banget karo Kunthi. Salah sijine ya sing wis disinggung mas Anto, dekne ngrasakne anak2 kandunge saling bunuh.

Bali maneh ning cerita Dewi Kunthi nglarung bayi Karna, bayi iki mau ditemu kusir kreta Kerajaan Astinapura sing jenenge Adirata (yen ra salah lho lur Akhire Karna iki mau ngasi gede diopeni karo Adirata. Mergo kuwi sukmben Karna dilok2ne anak kusir kreta karo si Bima.

KUNTHI KAWIN

Pas Dewi Kunthi wis mateng lan siap diunduh, Raja Kuntibohja mutusne yen memang wis wayahe putri angkate iki dirabekne. Alhasil dienekne sayembara sing memperebutkan Dewi Kunthi. Sayange aku lali jenis sayembarane koyo opo lur. Opo sangkutan layangan opo wokbling aku yo ra kelingan. Sing jelas pas sayembara kuwi sing menang ki Pandu Dewanata sang Raja Astinapura. Ugo ora jelas ning sayembara kuwi Pandu ngalahne sopo. Pokoke putri Raja Kuntibohja sing terkenal huayu kemplir iki diboyong nyang Astina.

Ning tengah ndalan rombongane Pandu iki mau dicegat karo putra mahkota Kerajaan Mandaraka sing jenenge Narasoma. pangeran iki pas wis naik tahta dadi luwih dikenal dg nama Prabu Salya . “Hoiiii… mandheg sik kowe wong pucet!!!!” mbengok’e Narasoma iki menggelegar nggawe kaget mas Pandu sing nyelot pucet padahal yen normal pun Pandu iki wis pucet koyo salju. Pandu njawab “ono opo cah kemlinthi, ojo pecicilan ngalang2i dalanku kowe ya!!”. Narasoma sing memang dikenal sombong iki ngakak, “Bwahahaha… kowe ki nggetak kok malah pucet dewe. Bwahahaha…”. Bareng kepingkel2e Narasoma bar, dekne lanjut ngomong ngene, “Cah Pucet, sing luwih pantes ngrabi Kunthi ki yo aku. Cah ayu oleh bojo wong gagah. Ora gek koyo kowe ngono kuwi. Mergo sing ono meeting ning kerajaanku, aku telat melu sayembara.”. nyelot suwe Pandu Dewanata sing ugo raja kerajaan termasyur yo ilang kesabarane tenan, “Janc*k, kowe ki disabar2i ora iso tenan. Malah omonganmu nyelot suwe nyelot ora karu2an. Njalukmu opo saiki??!!!”. Narasoma sing jumawa kuwi yakin yen memang menang gelut lawan Pandu, “Ngene Cet, tak tantang perang tanding kowe saiki. Yen kowe kalah, jelas Kunthi tak boyong nyang Mandaraka. Lha yen aku kalah, adiku Dewi Madrim pek’en bojo pisan.”. karo kukur2 janggut, mas Pandu Dewanata iki ngeling2 wajahe Dewi Madrim. Bareng wis kelingan yen Madrim ki yo ayu, Pandu langsung setuju.
Perang tanding wong loro kuwi akhire dimenangne Pandu Dewanata lan akhire Narasoma nyerahne Dewi Madrim nyang rombongane Pandu sing lanjut nuju Astina.

Sik urung tekan Astina, Pandu lan rombongane iki mau dicegat maneh karo ksatria liyane sing ugo kesengsem karo kekemplirane Dewi Kunthi. Ksatria iki adalah putra mahkota Kerajaan Gandhara sing jenenge Sengkuni. “Hoiii Cah pucet!!!! Mandheg kowe!!!”. Sing iki suarane ora menggelegar koyo sing mau, tapi justru cempreng. Nandakne yen sing nduwe swara kuwi ora pati satria lan ilmune urung duwur. “Yooalah to mbooook… simbok, lha ning ngendi2 ki kok aku ming diceluk Cah Pucet terus to. Salahku ki opo to mbok?” bukane wedi lan kaget krungu swara kuwi, si Pandu malah ngranta ngono .
Pisan iki Pandu dadi galak, “Tak tempilingi kowe yen macem2 krik jangkrik!!! Opo nyeluk2??!!!”. Jebule Sengkuni iki nduwe maksud podho karo Narasoma mau, nantang perang tanding lan taruhane dekne ki mbakyune dewe sing jenenge Dewi Gendhari. Pandu menang, ming di-backhand wae si Sengkuni wis klemah2 klenger. Akhire Dewi Gendhari iki melu diboyong. Cuman Sengkuni iki ugo melu rombongan. Dekne duwe maksud meh ngenger lan numpang kamukten ning Astinapura.

Yo ngonolah kiro2 ceritane Pandu Dewanata nggondol 3 putri kerajaan berbeda .sekali

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: