Bima Pupuk

Jejer Astinapura:
Prabu Anom Jakapitana kaadep Begawan Dorna, Patih Sengkuni, Prabu Karna, dalah para kadang sata. Surasaning rembag, sang prabu datan sarujuk anane Bima kang madeg pandita aran Begawan Bimakandaka ing pereng Gunung Jamurdipa. Resi Dorna kautus den nyirnaaken sang wiku.

Begawan Durna sejatine datan purun ngemban tugas kang makaten. Salajengipun Resi Dorna nyuwun senjata pitulungan marang kang garwa Dewi Wilutama. Dewi Wilutama aparing senjata panah Kyai Cundhamanik lan ngandika apa ta pangapesan sang Bima.

Sigra budhal Resi Dorna kairing Prabu Klana Bramadirada saking kraton Bantarangin lan wadya bala Astina sak bregada.

Ing Pertapaan Jamurdipa:
Begawan Bimakandaka kaadep dening para putut, cantrik, lan jejanggan. Dereng dangu anggennya wawan sabda, kasaru rawuhipun Begawan Dorna kang anjaluk pertapan den bibaraken. Boten purun sang Bimakandaka, saengga kataman Kyai Cundhamanik. Mendel. Wauta, sang Dorna ingkang sampun mangertaosi pangapesan Bima salajengipun njenggut pupuk ing embun2an Bima, dadi lan tiwase sang begawan, sukma anglayang…

Gatotkaca, murid sang Bima, sigra paring atur marang Nagari Amarta. Duka yayah sinipi sang Puntadewa pirsa kawontenanan makaten. Tiwikrama sang Darmakusuma, jleg, dadi brahala sak gunung anakan aran Dewa Amral.

“Eee Dornaa, balekno pupuk si Werkudara…”. Pandita Dorna datan maelu lan mlayu salang tunjang. Dewa Amral terus bujung. Datan kiat, sinawat pupuk marang angkasa.

Pupuk sinaut dening sukma sang Bima lan den pasang malih ing layon. Bangkit malih sang Begawan dadi lan uripe.

Lumajare Sang Dorna dumugi ing Jamurdipa; kagyat mirsane Sang Bima sampun urip malih. “Sampun Begawan, kula pasrah…”, mangkono ucape sang Dorna. Sak banjure Dorna meguru marang Begawan Bimakandaka.

Badare Dewa Amral dening Raden Arjuna.

Dukane Prabu Duryudana kang ngirig wadya Astina. Gagal tanpa paedah. Tayungan.

Tancep Kayon

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: