Leksmanamandrakumara Ora Tau Kasil Nggayuh Pepenginane

Leksmanamandrakumara iku putrane Prabu Suyudana utawa Duryudana. Ibune Dewi Banowati, putrane putri Prabu Salya, raja ing nagara Mandaraka.

Miturut andharan ing buku Ensiklopedi Wayang Purwa, weton Balai Pustaka, Leksmanamandrakumara duwe sedulur aran Dewi Leksmanawati.

Ing jagad pewayangan, Leksmanamandrakumara tansah mungsuhan kalawan Abimanyu, putrane Arjuna. Kalorone tansah memungsuhan nalika ngupaya nglamar putri, nyadhong wahyu saka jawata lan liyane.

Leksmanamandrakumara uga tansah ngupadi supaya Abimanyu bisa sirna saka ngalam donya. Iku amarga Leksmanamandrakumara mangerteni yen sejatine ing tembe mburi Abimanyu duwe hak nglenggahi dampar keprabon nagara Astina.

Nalika ngupaya supaya Dewi Siti Sendari bisa dadi sisihane, Leksmanamandrakumara memungsuhan kalawan Abimanyu. Dene nalika ngupaya supaya Endang Pregiwati bisa dadi sisihane, Leksmanamandrakumara memungsuhan kalawan Pancawala, satriya putra nagara Amarta.

Ananging Leksmanamandrakumara kalah dening Abimanyu apadane dening Pancawala. Dheweke ora kasil ngrabi Dewi Siti Sendari apadene Dewi Pregiwati.

Nalika Leksmanamandrakumara isih cilik, Prabu Duryudana masrahake panggulawenthahe marang Pandhita Drona utawa Durna.

Nalika dewa nurunake Wahyu Cakraningrat, Leksmanamandrakumara diprentahake Durna supaya mertapa ing alas Krendawahana utawa alas Setragandamayit.

Prentahe Pandhita Durna itu dilakoni dening Leksmanamandrakumara. Ing tapane Leksmanamandrakumara ora dhewekan ananging dikancani dening para Kurawa.

Karana rasa adigang, adigung lan adiguna, Leksmanamandrakumara ora kasil nggayuh Wahyu Cakraningrat. Kamangka wahyu saka jawata iku diyakini dadi pawitan tumrap calon raja gung binathara.

Wiwit cabar anggone nyadhong Wahyu Cakraningrat lan wusanane wahyu iku kacekel dening Abimanyu, cabar palakrama kalawan Dewi Siti Sendari putrane putri Prabu Kresna kang wusanane dadi sisihane Abimanyu uga, Leksmanamandrakumara sansaya ngigit-igit marang Abimanyu.

Nalika pengin ngrabi Dewi Sitisari, putrane putri Prabu Kresna, Leksmanamandrakumara uga ora antuk asil. Iku amarga Dewi Sitisari wusanane dadi sisihane Irawan, putrane Arjuna.
Nalika nglamar Endang Pregiwati, Leksmanamandrakumara uga kudu panen rasa cuwa amarga Pregiwati milih Gathutkaca minangka sisihane.

Kabeh rasa cuwa amarga cabar anggone ngupaya minangkani kabeh gegayuhane iku ndadekake Leksmanamandrakumara dadi satriya kang kelangan watak satriyane.

Dheweke luwih seneng ngombe omben-omben kang gawe mabuk, ora tau adus, seneng main dhadhu kanthi toh-tohan saengge kacihna putrane raja, ananging wujude ora beda kalawan wong edan.

Iku kabeh sejatine ya amarga bodhone Leksmanamandrakumara dhewe kang ora bisa netepi dalane satriya karana wiwit cilik tansah diugung dening wong tuwane.

Ing perang Baratayuda babak kaping telu utawa Ranjapan, Leksmanamandrakumara weruh Abimanyu ketaton lan tiba ora bisa tangi amarga ketaman maneka sanjata saka asile gelar perang kang dibabar wadyabala Kurawa.

Weruh kahanane Abimanyu, Leksmanamandrakumara pengin golek jeneng supaya kabeh kulawarga lan wadyabala Kurawa muji dheweke.

Wusanane Leksmanamandrakumara nyedhaki Abimanyu kang ketaton arang kranjang iku. Kanthi sanjata keris ing tangane, Leksmanamandrakumara sedya mateni Abimanyu kanggo malesake rasa serik ing atine lan supaya pinuji dening para Kurawa karana kasil merjaya putrane Arjuna.

Ananging, nalika Leksmanamandrakumara wus kasil nyedhaki Abimanyu, dheweke kelangan kaprayitnane. Leksmanamandrakumara kalah cepet kalawan Abimanyu. Putrane Arjuna iku kasil ndhisiki nyublesake sanjatane ing dhadhane Leksmanamandrakumara. Wusanane putrane Prabu Duryudana iku mati ing palagan perang Baratayuda.

Jayadrata kang meruhi kedadeyan iku banjur ngrangsek nyedhak papan matine Leksmanamandrakumara. Kanthi srana gada Kyai Glinggang, Jayadrata ngantem awake Abimanyu kang wus tatu arang kranjang iku.

Wusanane awake Abimanyu ajur mumur lan gugur ing palagan perang Baratayuda. Dene Jayadrata banjur nggawa mayite Leksmanamandrakumara metu saka palagan perang gedhen-gedhenan iku.

Patine Abimanyu dening Jayadrata ateges minangkani sumpahe Dewi Utari, sisihane Abimanyu kang nomer loro. Nalika Dewi Utari arep rabi kalawan Abimanyu tau njaluk katrangan apa Abimanyu iku isih jaka tenan.

Nalika iku Abimanyu kang sejatine wus duwe sisihan Dewi Siti Sendari mratelakake yen dheweke isih jaka. Dewi Utari banjur ngucap sumpah, yen Abimanyu ngapusi samengkone bakal mati ing perang Baratayuda kanthi awak ajur mumur.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: