Mijil Bhisma Gugur

Mangsah tumanceping jaja nenggih

rah muncar sumurup

Bhisma nibo gumuling ratane

Bhismo mati deniro Srikandhi

bolo Pandhawa tri

surake gumuruh


Lumreng tawang jawata ngudani

wewagi rum mawur

kembang kembang kombang antuk akeh

maleduk baris kurowo wiwrin

larut tanpo pulih

keh prawiro lampus

Prabu Pratipa keneng jemparing

Bargawastra manjuk

pejah sarto lawan turanggane

dening Wrekudara jinemparing

Gathutkaca sami

Drestojumenaku

Samyo kathah memati prajurit

wau to sang katong

Darmoputro ngawe prajurite

seleh gegaman sigro nungkemi

marang kang ngemasi

Atmajeng Sentanu

Angrangkul sukuniro kang lalis

wau to Sang Katong

Ing Ngastino uboyo rukune

nora aprang ing sa dino iku

podho atun dingin

ojo no kang udur

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: