Serat Pedhalangan Ringgit Purwa karya KGPAA Mangkunegara VII

Serat Pedhalangan Ringgit Purwa karya KGPAA Mangkunegara VII yg terdiri dari 37 jilid berisi 177 lakon dan terbagi 4:
1. Cerita dewa (7 lakon)
2. Cerita Arjuna Sasrabahu ( 5 lakon)
3. Cerita Ramayana (18 lakon)
4. Cerita Pendhawa Kurawa (147 lakon)

Isi buku yg jadi pakem pewayangan tsb:
Jilid I:
Ngruna-ngruni watugunung| Mumpuni | Mikukuhan
Jilid II:
Sri Maha Punggung | Sri Mantun-Murwakala
Jilid III:
Sang Hyang Wisnu Krama | Bremana-Bremani Manumayasa Rabi | Bambang Kalingga | Jamurdipa atau Sekutrem Rabi|
Jilid IV:
Palasara Lahir atau Sari Rabi | Palasara Krama | Citranggada Rabi | Pandu Lahir |
Jilid V:
Narasoma Rabi| Puntadewa Lahir | Suyudana Lahir | Bima Bungkus|
Jilid VI:
Arjuna Lahir | Raden Yamawidura Krama | Basudewa Rabi | Kangsa Lahir atau Basudewa Grogol | Lahiripun Kakrasana Narayana | Kangsa Adu Jago |
Jilid VII:
Arya Prabu Rabi | Ugrasena Rabi | Bambang Sucitra Rabi | Pandan Papa | Palgunadi | Pendhawa Apus |
Jilid VIII:
Arjuna Papa | Bondhan Peksa Jandhu | Bale Sigalagala | Seta Krama | Rabinipun Untara-Wratsangka |
Jilid IX:
Babad Wanamarta | Arimba-Arimbi | Gandamana Sayembara | Mustakaweni-Kuntul Wilanten |
Jilid X:
Lambangkara | Pancawala Larung | Antasena Lahir | Gathutkaca Lahir | Pregiwa – Pregiwati
Jilid XI:
Gathutkaca Rabi-Sasikirana | Gathutkaca Dadi Ratu Brajadenta-Brajamusti atau Gathutkaca Sungging | Sridanta |
Jilid XII:
Tugu Wasesa | Sena Rodra | Ganda Wardaya | Semar Barang Jantur atau Kartawiyoga Maling |
Jilid XIII:
Parta Krama | Lambangkara | Sembadra Larung | Bambang WIjanarka | Murca Lelana | Kitiran Petak
Jilid XIV:
Mayanggana-Sindusena | Cekel Indralaya | Sidajati-Sidamalong | Manu Maya |
Jilid XV:
Pandhu Bregala-Bambang Margana | Sukma Ndadari-Sumong | Bambang Manon Bawa |
Jilid XVI:
Parta Wigena atau Makutharama | Wahyu Cakraningrat | Peksi Jawata | Taman Maerakaca | Srikandhi Maguru Manah | Cakra Negara |
Jilid XVII:
Kandi Hawa | Nirbita | Jalasegara | Turanggajati | Randha Widada |
Jilid XVIII:
Swarga Bandhang | Alap-alapan Larasati | Alap-alapan Ulupi | Semboto-Senggono |
Jilid XIX:
Irawan Maling | Gambir Anom | Bambang Jaganala | Irawan Rabi | Alap-alapan Gandawati |
Jilid XX:
Sumitra Rabi | Udan Mintaya | Seti Wijaya | Arjuna Sendhang |
Jilid XXI:
Nakula Rabi | Candrageni | Sadewa Rabi | Candrasasi | Pramusinta |
Jilid XXII:
Derwa Kasimpar | Semar Minta Bagus | Semara Papa | Dwila Warna |
Jilid XXIII:
Kresna Kembang | Kresna Pujangga | Kresna Begal | Samba Rajah | Bambang Sutera |
Jilid XXIV:
Samba Ngengleng | Bomantaka | Sugatawati-Sugatawati Dhaup | Endhang Wediningsih | Setyaki Rabi |
Jilid XXV:
Suyudana Rabi | Dursilawati Ical | Peksi Anjali Retna
Jilid XXVI:
Suryatmaja Rabi | Dana Salirta | Kumbayana | Durna Tapa |
Jilid XXVII:
Candha Birawa | Pendhawa Puter Puja | Darma Birawa | Arjuna Terus |
Jilid XXVIII:
Wisanggeni Lahir | Bambang Manon Manonton | Pendhawa Dhadhu | Pancawala Ngarit |
Jilid XXIX:Mintaraga | Parta Dewa | Arjuna Wibawa | Cendreh Kemasan |
Jilid XXX:Kalabendana Lena | Rara Temon | Jagal Abilawa Pendhawa Gubah | Kresna Duta |
Jilid XXXI:
Jabelan | Kresna Gugah | Bisma Lena |
Jilid XXXII:
Angkawijaya Lena | Jayadrana Lena | Burisrawa Lena | Gathutkaca Lena | Dursasana Lena |
Jilid XXXIII:
Karna Lena | Suyudana Gugur | Parikesit Lahit
Jilid XXXIV:
Parikesit Grogol | Yudayana Ical |
Jilid XXXV:
Bedhahipun Lokapala | Arjuna Wijaya | Sumantri Ngenger | Sumantri Gugur | Arjuna Sasra Gugur |
Jilid XXXVI:
Bedhahipun Ngayodyapala | Dasarata Rabi | Sinta Lahir | Prabu Rama Krama | Rama Tundhung | Anoman Duta | Rama Tambak | Anggada Duta | Bukbis |
Jilid XXXVII:
Trikaya Lena | Trisirah Lena | Kumbakarna Gugur | Megananda Gugur | Dasamuka gugur | Sinta Boyong | Rama Obong | Rama Nitik | Rama Nitis |

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: