Setyaki Dalam Lakon Prabu Garbanata

Wauto, menika ta warnane Prabu Garbanata ratu ing Garbaruci kang taksih tedakturune Prabu Kalaruci, ratu ing Karanggubarja. Prabu Kalaruci tumekeng lampus natkala aprang kalawan Prabu Pandu duk angrangsang Suralaya, amarga gandrung kapirangu kalawan Dewi Wersini.

Prabu Garbanata daup kalawan Dewi Danawati, putri Prabu Kalayaksa, raja negara Garbasumanda, apeputri Dewi Garbarini.

Dinarung rasa gething tumrap trah Mandura, Prabu Garbanata arsa angrebut nagara Karanggubarja (Lesanpura) kang sakmangke kawengku dening Prabu Setyajid (Arya Ugrasena). Ing paprangan iki Prabu Garbanata asor dening RH Setyaki, putra Prabu Setyajid dengan Dewi Wersini (Dewi Wresni), kanthi sanjata gada Wesikuning tinggalane Arya Singamulangjaya, senapati perang Dwarawati duk ing uni.

Gancaring carios, nagara Garbaruci lan Lesanpura atut rukun. Kangge pangraket nagara kekalih, Dewi Garbarini, putri Prabu Garbasumanda daup lawan RH Setyaki.

Dalam lakon Alap-alapan Setyoboma, Setyaki pun menunjukkan kejagoannya ketika harus berperang dengan Prabu Kalakresna dan Begawan Dorna dan beberapa orang sakti lain yang kepingin melamar Dewi Setyoboma. RH Setyaki dikalahkan oleh Arjuna, tetap Arjuna tidak bisa menjawab pertanyaan Setyoboma arti dari Rasa sejati lan sejating rasa. Pada saat itulah Setyoboma diculik oleh Prabu Kresna, dan ndilalah Kresno bisa menjawab pertanyaan Dewi Setyoboma. Akhir cerita, Prabu Kresna daup lawan Setyoboma.
Tancep kayon

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: